Ziekte van Parkinson

Het effect van bewegen bij Parkinson

Parkinson is een progressieve aandoening. Dat houdt in dat het niet te genezen is en dat de klachten met de tijd verergeren. Als u de ziekte van Parkinson heeft, is actief blijven bewegen van essentieel belang:

  • U vertraagt het proces van verergering van de klachten
  • U kunt beter omgaan met de ongemakken die de ziekte van Parkinson met zich meebrengt
  • U verlaagt de kans op andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, botontkalking en suikerziekte
  • U heeft meer energie
  • U voelt zich prettiger

De rol van de fysiotherapeut bij Parkinson

Als u Parkinson heeft zult u op den duur steeds meer moeite krijgen met dagelijkse bewegingen zoals lopen, opstaan en omrollen in bed. FMD+ helpt u om met deze ongemakken om te gaan, zodat u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden. Door middel van adviezen, behandeling en begeleiding helpen we u en eventueel uw partner of verzorger zodat u makkelijker, zekerder en vrijer kunt bewegen.

Uw begeleiding en behandeling gebeurt op individuele basis. Na een uitgebreid intakegesprek met een van onze fysiotherapeuten volgt een persoonlijk behandelplan. Groepslessen kunnen daar, afhankelijk van de situatie en uw eigen wensen, een onderdeel van uitmaken. U traint dan met een kleine groep lotgenoten in de fitnessruimte van onze praktijk.

ParkinsonNet

FMD+ is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten werken hierin samen.

De therapeuten zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert voor mensen met deze ziekte.