Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt doorgaans vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Alleen bij een beperkt aantal klachten worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Het maximum aantal behandelingen verschilt per verzekeraar en pakket. Verwacht u (veel) gebruik te maken van fysiotherapie, dan is het goed om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

FMD+ heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Wilt u zeker weten of en hoeveel fysiotherapiebehandelingen uw zorgverzekering vergoedt uit uw aanvullende verzekering? Lees dan goed uw polis door of neem contact op met uw verzekeraar. Of download het zorgkostenoverzicht 2024. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u nog vergoed krijgt.

De verzekeraar vergoedt alleen medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat als u uw behandeldoelen hebt bereikt, er geen sprake meer is van medisch noodzakelijke zorg. U bent zelf verantwoordelijk voor het behouden van deze doelen; vervolgbehandelingen worden dan ook niet meer vergoed. U kunt eventueel na de behandeling een trainingsabonnement afsluiten om op niveau te blijven.

Tarieven 2024

Als uw zorgverzekeraar de behandelingen (gedeeltelijk) niet vergoedt, dan gelden de onderstaande tarieven.

Prestatie beschrijvingPrijs
Intake en onderzoek na screening€ 63,00
Intake en onderzoek na screening aan huis€ 77,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 73,00
Behandeling fysiotherapie€ 42,00
Behandeling fysiotherapie aan huis€ 58,00
Behandeling manuele therapie€ 55,00
Behandeling manuele therapie aan huis€ 67,00
Behandeling oedeemtherapie€ 58,00
Behandeling oedeemtherapie aan huis€ 74,00
Eenmalige fysiotherapeutisch onderzoek€ 65,00
Abonnement Fysiotherapie Miriam donders p.mnd.€ 42,00
Eenvoudige, korte rapporten€ 54,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 110,00
Niet nagekomen afspraak, mits niet binnen 24 uur opgezegd**€ 42,00
Shockwave (schokgolf therapie) & EPTE elektrolyse-therapie€ 42,00

*Indien u vanuit een fysiotherapeutisch traject komt is dit gratis.
**Niet nagekomen afspraak wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.