Oedeem therapie

bij pijnlijke zwellingen

Oedeemfysiotherapie, ook wel lymftherapie genoemd, is een vorm van fysiotherapie die gebruikt wordt bij aandoeningen met zwellingen. Lymfoedemen zijn aanhoudende zwellingen in armen, borst of benen. De ledematen worden bij toenemende zwellingen zwaar, vermoeid, pijnlijk en onbeweeglijk. Dagelijkse bezigheden zoals het huishouden, het werk of de hobby worden een ware last of kunnen niet meer uitgevoerd worden. Oedeemfysiotherapie is een combinatietherapie van massagetechnieken, compressie en oefentherapie.

Hoe werkt oedeemfysiotherapie?

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met oefentherapie, waarbij de spieren worden aangespannen om het vocht af te voeren via de lymfe- en bloedbanen in het lichaam.

Zij maakt ook gebruik van manuele lymfdrainage. Dit is een specifieke massagetechniek om vocht te verplaatsen naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel normaal functioneert. Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen gebruiken om vochtophoping tegen te gaan. 

Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met andere specialisten zoals oncologen of chirurgen.

Wanneer heeft u baat bij oedeemfysiotherapie?

Oedeemfysiotherapie wordt regelmatig ingezet na behandeling van borst- of prostaatkanker of bij problemen met spataderen of open benen. Door lymf- of oedeemfysiotherapie vroegtijdig in te zetten, wordt voorkomen dat bewegingsbeperkingen optreden en dat u in uw dagelijkse bezigheden wordt gehinderd. De kans op complicaties zoals wondroos en open wonden wordt door inzet van deze therapie verkleind.

Tijdens een uitgebreid intakegesprek bekijken we of uw klachten ook daadwerkelijk met oedeemfysiotherapie verholpen kunnen worden of eventueel door een ander soort therapie.

Onze fysiotherapeuten

Hanneke Buijvoets

Oedeem/Neurofysiotherapeute

Merian Sluiter

Oedeemfysiotherapie/Oncologie

Algemene

Fysiotherapie

Manuele

therapie

Oncologie

therapie

Neuro

revalidatie

Schroth

therapie

Alle

behandelingen