Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. De bij uw behandeling betrokken zorgverleners hebben ook het recht om gegevens uit uw dossier in te zien. Het medisch dossier is de verantwoordelijkheid van de behandelaar of de instelling waar de behandelaar werkt. U mag het medisch dossier daarom niet mee naar huis nemen. U mag wel een kopie opvragen. Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Inzage in uw dossier vragen

Als u nog onder behandeling bent, vraagt u aan uw eigen behandelaar om inzage. Spreek meteen af, wanneer en hoe u inzage krijgt. U hoeft uw verzoek om inzage niet toe te lichten. Toch is het raadzaam om de behandelaar te laten weten waarom u inzage wilt. Hij kan u dan ook aanbieden uitleg te geven, waardoor u beter begrijpt wat er in uw dossier staat.

Inzage vragen per brief

Als uw behandeling al is afgesloten, dan kunt u het beste schriftelijk om inzage in uw dossier verzoeken. De brief moet u richten aan de hoofdbehandelaar. Hierin vermeldt u:

  • Uw naam en adres
  • Uw wens tot inzage of om een kopie
  • Welke zorgverlener de behandeling heeft gegeven
  • De periode van de behandeling waarover u inzage wilt hebben
  • Eventueel dat u een toelichting wenst van de betreffende zorgverlener